Kanalizační přípojka

Kanalizační přípojka se realizuje zemními a stavebními pracemi. Dále navazují odborné práce spojené s instalací potrubí. Napojení na veřejnou kanalizaci je vysoce odborným krokem, a zároveň jde o zásah do veřejných vodohospodářských sítí. Proto jej mohou provádět pouze odborní pracovníci.
Poté, co je namontována kanalizační přípojka, ještě před jejím zasypáním, je provedena zkouška vodotěsnosti, a zaměření. U vodovodního potrubí a přípojky probíhá tlaková zkouška, a také následné zaměření.

Precizní práce

Poté, co je vystavěna kanalizační přípojka , nebo vodovodní přípojka, musí být zasypána a místo stavby uvedeno do původního stavu. Staveniště se upraví, včetně chodníků a komunikací. Všechny činnosti provádíme precizně a rychle.

Kanalizační přípojka
3 (60%)1