Přihláška on line

http://www.autoskola-praha-mm.cz/autoskola-praha Předtím než usednete do našich učeben, musíte se do naší autoškoly přihlásit. K přihlášce je nutné doložit potvrzení o vaší zdravotní způsobilosti. To je oprávněn vydat váš praktický lékař. Potom už vám nic nebude bránit v zahájení výuky. Ta se skládá ze dvou části, a to teoretické a praktické. Teoretická část zahrnuje seznámení s dopravními předpisy. Na ulici nemůžete vyjet, pokud nebudete znát dopravní značky a předpisy.

Praktický výcvik

K autoškole patří vedle získávání teoretických poznatků také praktický výcvik. Jezdíte v našich moderních výcvikových vozidlech, ale také na motocyklech. Záleží na tom, zda dáte přednost řidičáku na motorku nebo na osobní automobil.
Učebnice dostanete od nás
Chystáme se na přijetí nových žáků. Chceme se jimi stát i vy? Přijďte a můžete si vyplnit přihlášku. K tomu musí být připojeno i potvrzení o vaší zdravotní způsobilosti.