Stavba a výběr

Když se pouštíme do stavby, máme zpravidla již projekt do detailu připravený. Přesto se během realizace občas něco změní, upraví, zvolí se provedení v jiném materiálu, či jiné kvalitě. Je to docela běžné, zvláště pokud dojde k nějakým posunům v ekonomických poměrech ve světě, kolísání cen, problémech ve financování stavby a podobně. Pak se někdy volí alternativy, které lépe reflektují nově vzniklou situaci.

Co to odnese

Většinou takové změny odnesou některé, zdánlivě méně důležité komponenty. Tak se mění plovoucí podlahy za PVC, dřevěná okna za plastová, brána už není automaticky otvíraná, ale jen ruční. Ne vždy je to ale ku prospěchu věci. Ne každá, například plastová náhražka plně nahradí zejména přírodní materiál. Některé vlastnosti se prostě uměle nepodobit nedají a pak se tím pádem mění i užitné vlastnosti výrobky.